Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
 
   
     
  Το νερό πέφτει από τα σύννεφα με τη μορφή βροχής ή χιονιού (1) και συγκεντρώνεται σε ποτάμια, λίμνες, θάλασσες και ωκεανούς (2).

Η θερμότητα που εκπέμπει ο Ήλιος μετατρέπει μέρος του νερού σε υδρατμούς (3).

Ο αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω, κρυώνει και μερικοί υδρατμοί ξαναγίνονται νερό και σχηματίζουν τα σύννεφα (4)

   
  Τα 3/4 της επιφάνειας της Γης μας, καλύπτονται από νερό, γι’ αυτό ο πλανήτης μας φαίνεται από το διάστημα γαλάζιος. Είναι ο μοναδικός γαλάζιος πλανήτης.

Το περισσότερο νερό του πλανήτη μας είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανούς και στις θάλασσες.

Γλυκό νερό, δηλαδή νερό που δεν είναι αλμυρό πέφτει με την βροχή και συγκεντρώνεται στους ποταμούς, στις λίμνες και στους χείμαρρους. Γλυκό νερό επίσης είναι παγιδευμένο μέσα στους πάγους των πόλων, στους παγετώνες και στα παγόβουνα.

Περίπου το 97% του νερού της γης είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανοί και στις θάλασσες. Το 3% είναι γλυκό και προέρχεται από: σύννεφα, λίμνες, ποτάμια, χείμαρροι, πάγοι, παγετώνες, παγόβουνα.